Medijske instalacije 2010

1:1

Nataša Teofilović 1:1, 4:24; 3D character animation & installation, RS, 2010 Rad ‘1:1’ je ‘3D ambiance’ realizacija, animacija 3D karaktera u prostoru. Prikazuje senku nevidljivog virtuelnog karaktera ili virtuelnog karaktera smeštenog na ‘suprotnoj strani’ virtuelnog aviona.

Continue reading

Beehive

Michaela Nettell Dvokanalna video instalacija, GB, 2010 Vizuelno istraživanje misterioznog i poetičnog delovanja košnica. Ispupčena stakla i ogledala prelamaju i ponovo uramljuju sekvence videa velike brzine, skrećući pažnju na osetljive ritmove i arhitekturu košnica. Prikazani na dva susedna monitora, video lupovi upoređuju komplikovane strukture košnica sa ramovima koje su pravili ljudi, kolektivno ponašanje kolonije sa […]

Continue reading

Lom beline

Robertina Šebjanič, Mirjana Batinić Dvokanalna video instalacija, SI, 2010 U ovom radu saradnja između autorki se bazira na polaznoj tački koja referiše na njihov odnos prema video umetnosti unutar konteksta kojeg nazivaju emocionalni video. U osnovi autorke koriste video kao alat za izražavanje vlastite subjektivnosti, ne ograničavajući ga konkretnim emocionalnim stanjima, nego upućujući na one […]

Continue reading

Archetypal Africa

Alan Bigelow Flash film, US, 2009 Ovo delo posmatra obične predmete iz svakodnevnog života i njihovu simboličku rezonanciju sa mitom i kulturom. Poigrava se faktografskim i fiktivnim dok vodi korisnika ka mogućnosti da definiše sopstveni arhetipski trenutak. http://www.webyarns.com/ArchetypalAfrica.html

Continue reading

I Wanted to See All of the News From Today

Martin John Callanan Net project, LV, 2007 I Wanted to See All of the News From Today stvara sveobuhvatan doživljaj koji nastaje skupljanjem prvih stranica stotina dnevnih novina iz celog sveta i prikazivanjem ove slike na ekranu jedne web stranice. Neprekidnim skupljanjem podataka iz novina, bez pauze, ovaj rad smanjuje sve novine na po jednu […]

Continue reading

GenderArtNet

Nicolas Malevé / Constant vzw, Bettina Knaup Net projekat, DE, BE, 2010 Eksperimentalni onlajn projekat mapiranja koji povezuje umetnike, grupe i projekte na tematskoj i geografskoj osnovi, i istražuje korelaciju roda, etničke pripadnosti, rase, klase i seksualnosti u savremenoj Evropi. http://www.genderartnet.eu

Continue reading

Archives