posebni programi 2011

Rhythm

Jelena Masnikosić 02:15, Color, Stereo, RS, 2011 Video je nastao od niza fotografija radjenih u mraku sa svetlosnim akcentima , gde se od apstrakcije prelazi ka figuraciji kroz efekte treperenja i nestajanja lika. Sve je praćeno zvukom prolaska voza kroz tunel praćenim delovima ispunjenim tišinom.

Continue reading

Pa-Pa Du-Du

Milan Zulić 02:12, Color, Stereo, RS, 2011 “Pa-Pa Du-Du” je video u kojem glavnu ulogu igra jedna stara, zivahna Buba u svojoj avanturi na ulicama velikog

Continue reading

Akamaru monogatari

Miroslav Kostić 27:30, Color, Stereo, RS, 2009 Movie tells a story about Japanese history, beginning with wars in 1600 AD. Starting with Japanese civil wars and the falling of Shogunate, after which comes the period of Japanese attacks on Russia and China, through the period of Great War and World War II. To this point […]

Continue reading

Procep

Dušan Nađević 06:14, Color, Stereo, RS, 2011 Priča koja kazuje kako se prošlost jednog grada može sagledati kroz vremenski krug. Da li sudar sadašnjosti i prošlosti donosi nešto novo ili jedino daje informaciju koja u trenutku pruža sećanje, pogled u prošlost, i ništa više..? Priča postavlja pitanje da li bračni par koji se susreće sa […]

Continue reading

Javno osvetljenje

Stevan Novaković 04:50, Color, Mute, RS, 2011 Fotografije premera grada korišćene u ovom filmu beleže, sa ironičnim osvrtom na najpopularniji medij javnog informisanja, program uličnih grafita, koji se u urbo zoni često formiraju kao reakcija na aktuelne događaje. Bez namere da da dokumentarnu sliku, ovaj zapis je ipak samo alternativni komentar stanja haotične realnosti i […]

Continue reading

Virtual vs. Real ID

Deana Petrović 21:00, Color, Stereo, RS, 2011 Visual exploration of social networks users’ identities: MySpace Facebook World of Warcraft Last.fm Parallels between virtual and real identities of four people: Damjan Babic (band Kriske) Nenad Rackovic (multimedia artist) TKV (grafitti artist) Jelena Vojvodic (coordinator of Dis-patch festival and art historian) Virtual ID. Comparison between a virtual […]

Continue reading

Follow

Subscribe to newsletter

Archives