Rhythm

Jelena Masnikosić 02:15, Color, Stereo, RS, 2011 Video je nastao od niza fotografija radjenih u mraku sa svetlosnim akcentima , gde se od apstrakcije prelazi ka figuraciji kroz efekte treperenja…

Continue Reading

Pa-Pa Du-Du

Milan Zulić 02:12, Color, Stereo, RS, 2011 “Pa-Pa Du-Du” je video u kojem glavnu ulogu igra jedna stara, zivahna Buba u svojoj avanturi na ulicama velikog

Continue Reading

Akamaru monogatari

Miroslav Kostić 27:30, Color, Stereo, RS, 2009 Movie tells a story about Japanese history, beginning with wars in 1600 AD. Starting with Japanese civil wars and the falling of Shogunate,…

Continue Reading

Procep

Dušan Nađević 06:14, Color, Stereo, RS, 2011 Priča koja kazuje kako se prošlost jednog grada može sagledati kroz vremenski krug. Da li sudar sadašnjosti i prošlosti donosi nešto novo ili…

Continue Reading

Javno osvetljenje

Stevan Novaković 04:50, Color, Mute, RS, 2011 Fotografije premera grada korišćene u ovom filmu beleže, sa ironičnim osvrtom na najpopularniji medij javnog informisanja, program uličnih grafita, koji se u urbo…

Continue Reading

Virtual vs. Real ID

Deana Petrović 21:00, Color, Stereo, RS, 2011 Visual exploration of social networks users’ identities: MySpace Facebook World of Warcraft Last.fm Parallels between virtual and real identities of four people: Damjan…

Continue Reading

Putnik

Dragana Petrić 11:00, Color, Stereo, RS, 2009 The old man is going down and up the stairs.

Continue Reading