Takmičarska selekcija 2012

Emotional Cities

Jason Nelson Net art/net poetry | Australia, 2011 http://www.secrettechnology.com/bipvalcity Emotional Cities je interaktivni rad, gde korisnici stvaraju beskrajno dinamičnu seriju umetničkog mozaika napravljenih od poslaganih poetskih slika. Nije tehnologija ta koja čini lepim žice i čvorove, servere i plivajuće tokove podataka, naše sve veće mreže, nego poetika, udruživanje tekstova/poetike koji pretvaraju inter/intranet u upečatljivi mozaik.

Continue reading

The Book of Elements

Roland Quelven Video installation, France, 2012 Pedeset pet elemenata u tabeli periodnog sistema elemenata viđeni kroz prizmu enciklopedije. Pet mapa sastavljenih kao nizovi elemenata srodnih zlatnom preseku i slikovita tabela periodnog sistema. „Mi izolujemo neke elemente iz bezgranične složenosti stvarnosti, često stvaramo serije izvlačenjem tih elemenata iz ove bezgranične složenosti „. Christian Dotremont

Continue reading

¿Donde Quedo La Belleza?

Enrique Cerrejon 09:00, Color, Stereo, Spain, 2012 U muzeju savremene umetnosti skulptura započinje diskusiju o tome da li su oni „umetnost“ i da li zaslužuju da budu prepoznati kao takvi.

Continue reading

Line (Motion Studies)

Aaron Henderson 01:00, Color, Mute, United States, Japan, 2012 Line dokumentuje vatrogasnu vežbu koju izvodi Fujisawa Fire Department – trka u kojoj dva vatrogasca spasavaju treću osobu preko mosta od užeta. Kako se svakog dana uvežbavaju, vatrogasci tako usavrše svoje veštine da mogu da rade i u nemogućim situacijama.

Continue reading

Snail Trail

Philipp Artus 03:00, Color, Stereo, Germany, 2012 Puž pronađe točak i prolazi kroz kulturnu evoluciju da bi se konačno vratio na svoje poreklo. Osnovna ideja ovog rada inspirisana je procesom eksponencijalnog ubrzanja, što može da se primeti na raznim nivoima. Oruđe ljudskih bića napreduje relativno sporo u toku kamenog doba dok ne nastupi nagli kulturni […]

Continue reading

Machinery – Video 1

Luis Soldevilla 03:03, Color, Stereo, Netherlands, 2011 Na apstraktan način ovaj video istražuje pokret koji stvaraju mašine koje „odvoze“ ljude i kako ta mašina u isto vreme transportuje neophopnu energiju da bi se sačuvao vitalni protok kroz grad. Pomoću kombinovanja unutrašnjeg pokreta uređaja (merdevina, vozova, liftova) sa spoljašnjim pokretom (pokreti kamere) ove ideje pokreta, enegije […]

Continue reading

Archives