Medijske instalacije 2012

Emotional Cities

Jason Nelson Net art/net poetry | Australia, 2011 http://www.secrettechnology.com/bipvalcity Emotional Cities je interaktivni rad, gde korisnici stvaraju beskrajno dinamičnu seriju umetničkog mozaika napravljenih od poslaganih poetskih slika. Nije tehnologija ta koja čini lepim žice i čvorove, servere i plivajuće tokove podataka, naše sve veće mreže, nego poetika, udruživanje tekstova/poetike koji pretvaraju inter/intranet u upečatljivi mozaik.

Continue reading

The Book of Elements

Roland Quelven Video installation, France, 2012 Pedeset pet elemenata u tabeli periodnog sistema elemenata viđeni kroz prizmu enciklopedije. Pet mapa sastavljenih kao nizovi elemenata srodnih zlatnom preseku i slikovita tabela periodnog sistema. „Mi izolujemo neke elemente iz bezgranične složenosti stvarnosti, često stvaramo serije izvlačenjem tih elemenata iz ove bezgranične složenosti „. Christian Dotremont

Continue reading

Construction in Zhuangzi

Ryo Ikeshiro Construction in Zhuangzi, Video installation / Max/MSP/Jitter App, United Kingdom, 2012 Construction in Zhuangzi je simultana sonifikacija i vizuelizacija modifikovanog dinamičkog sistema Lorenz, trodimenzionalni model konvekcije koji je nelinearan, haotičan i osetljiv na početne uslove. Generativni audiovisuals u stvarnom vremenu ostvaruju perceptivnu povratnu informaciju između izvođača i skoro-autonomnog algoritma.

Continue reading

All Inclusive

Markus Keim, Beate Hecher Video installation, Austria, 2012 Panoramski pogled na ruševinu hotela u egipatskoj pustinji… juče, koje više neće videti sutra… poremećeni despot u pejsažu u ronilačkoj opremi… protesti… vrištanje… izveštaj upravnika hotela o snabdevanju Prvog Sveta u Egiptu… pucnji… prekinuta telefonska veza… apokaliptična kolonijalna kompozicija čija je perspektiva nula.

Continue reading

Impressions

Jacques Perconte Video installation, France, 2012 Duž obala Normandije, na tragu impresionističkih slikara, nešto se dešava s pejzažom: boje se sudaraju s ekranom…

Continue reading

Wish You Were Here

Maura Jasper Video installation, United States, 2012 Razglednice znamenitosti mesta Muncie u Indijani, od 1910. do 1930. ukomponovane su sa istim tim znamenitostima danas, ako postoje. ‘Wish You Were Here’ osvrće se na kulturne i ekonomske promene u Muncie tokom poslednjih 80 godina. Ovo je odlomak koji prikazuje 6 lokacija iz ovog tekućeg projekta.

Continue reading

Archives