Videomedeja 2013

Jupiter

Gabriel Barrios Jupiter, 10:00, Color, Stereo, Spain, 2013 Jedan obrazovan čovek mirnog ponašanjazavršava konstruisanje velike makete železnice sa svim zgradama, stanicama i električnim lokomotivama.

Continue reading

Dubus

Alexei Dmitriev Dubus, 04:09, B/W, Stereo A slow dance of the classical cinema to the music of Zelany Rashoho.

Continue reading

The Diver

Damon Mohl The Diver, 13:40, Color, Stereo, US, 2013 Neobični život plastičnog gnjurca.

Continue reading

Bernoulli Trial or: How Nothing Stays The Same In Two Different Minds

Zhel (Zeljko Vukicevic) Bernoulli Trial or: How Nothing Stays The Same In Two Different Minds, 05:18, Color, Stereo, GB, 2012 Ovaj film-esej istražuje teritoriju koju je američki politički pisac Hakim Bey nazvao Privremena Autonomna Zona (Temporary Autonomous Zone), ‘TAZ’. Eksperimentalna, političko-kulturna aktivistička organizacija, krajem 1980-ih, prati niz refleksnih pitanja.

Continue reading

Zhel (Zeljko Vukicevic)

Zhel se bavi zvukom i videom, i to prvenstveno temom komunikacije na filmu i u medijima, i kako menjanje njegovog sadržaja deluje na prvobitnu poruku. Njegovo istraživanje aktivno se posvećuje sposobnosti audija da manipuliše i/ili stvori emotivni odgovor koji utiče na naraciju. Rođen je u Puli, Hrvatska, sad živi i radi u Londonu, Engleska. Od […]

Continue reading

Night Comes

Víctor Ballesteros Night Comes, 05:16, Color, Stereo, CA, 2011 Podesio sam kameru da snima unutar mog kompjutera: vratio mi se jedan film i model za baštu.

Continue reading

Archives