Posebni programi 2013

Dubus

Alexei Dmitriev Dubus, 04:09, B/W, Stereo A slow dance of the classical cinema to the music of Zelany Rashoho.

Continue reading

Video Anamorphosis Series

Robert Arnold Video Anamorphosis Series, US, 2013 Serija ispitivanja anamorfnih iskrivljenja primenjenih na pokretni video.

Continue reading

Echolalia

Robert Arnold Echolalia, 02:40, Color, Stereo, US, 2003 Eholalija je besmisleno ponavljanje reči ili izraza kod nekih formi demencije i afazije. Pred rat u Iraku, neke reči su ponavljane do u beskonačnost, čak je i opozicija to radila, sve do momenta dok ove isprazne retoričke fraze nisu pomešali sa konkretnim činjenicama.

Continue reading

Travelogue

Robert Arnold Travelogue, 15:00, US, 1991 Travelogue is a pop-mythological and auto-biographical road movie, made entirely out of postcards.

Continue reading

Ship in a Bottle

Robert Arnold Ship in a Bottle, US, 2013 Moj tata je imao mnogo hobija. Njegova ljubav prema maketama aviona nadahnula me je da počnem da pravim stvari još u ranim godinama. Kasnije je počeo da pravi brodove u bocama. Pokušao sam da dokumentujem ovu njegovu delatnost tokom kratkih poseta kući.

Continue reading

Срећан крај

Radiša Cvetković Срећан крај, 05:21, Color, Stereo, RS, 2013 U potrazi za transformacijom – preobraženjem.

Continue reading

Archives