Takmičarska selekcija 2013

Jupiter

Gabriel Barrios Jupiter, 10:00, Color, Stereo, Spain, 2013 Jedan obrazovan čovek mirnog ponašanjazavršava konstruisanje velike makete železnice sa svim zgradama, stanicama i električnim lokomotivama.

Continue reading

The Diver

Damon Mohl The Diver, 13:40, Color, Stereo, US, 2013 Neobični život plastičnog gnjurca.

Continue reading

Bernoulli Trial or: How Nothing Stays The Same In Two Different Minds

Zhel (Zeljko Vukicevic) Bernoulli Trial or: How Nothing Stays The Same In Two Different Minds, 05:18, Color, Stereo, GB, 2012 Ovaj film-esej istražuje teritoriju koju je američki politički pisac Hakim Bey nazvao Privremena Autonomna Zona (Temporary Autonomous Zone), ‘TAZ’. Eksperimentalna, političko-kulturna aktivistička organizacija, krajem 1980-ih, prati niz refleksnih pitanja.

Continue reading

Night Comes

Víctor Ballesteros Night Comes, 05:16, Color, Stereo, CA, 2011 Podesio sam kameru da snima unutar mog kompjutera: vratio mi se jedan film i model za baštu.

Continue reading

Pereselenije, Movement IV

Yana Sakellion Pereselenije, Movement IV, 04:50, Color, Stereo, US, 2013 Pereselenije je komad za klarinet, klavir i pokretnu sliku. Ova animacija, zasnovana na umetnikovom sopstveniom iskustvu, bavi se čekanjem i trenutkom ispred vas, u toku procesa emigracije.

Continue reading

Duotone

Yanina Boldyreva, Alexander Isaenko Duotone , 07:01, Color, Stereo, UA, 2012 Duotone, a video created by Alexander Isaenko and Yanina Boldyreva, visualizes the limitation of the body, mental duality and the complexity of feelings.

Continue reading

Archives