19. Međunarodni video festival VIDEOMEDEJA

23 - 25. oktobar 2015.

Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad

PRODUKCIJA
Udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA
DIREKTORKA FESTIVALA
Ivana Sremčević Matijević
UMETNIČKI SAVET
Dragan Živančević, Aleksandar DavićIvana Sremčević Matijević
DIREKTOR PROJEKTA LUNARTIS
Saša Matijević
TEHNIČKA DIREKCIJA
Nenad Ilić, Rastko Ilić
VIDEO I FOTO DOKUMENTACIJA
Željko Mandić, Nenad Ilić
KOORDINATOR
Saša Matijević
UREDNICA KATALOGA
Silvija Čamber
PREVOD
Marija Kajtez
PR
Marijana Topo
DIZAJN SAJTA
Ivana Sremčević Matijević