Prijava za Medijsku instalaciju, Nastup uživo, Software, URL

15. april - 30. jun 2016.

 

Konkurs za 20. Međunarodni video festival VIDEOMEDEJA je završen. Otvoren konkurs za prijave za 21. Međunarodni video festival VIDEOMEDEJA možete očekivati u aprilu 2017.