Prijava za Medijsku instalaciju, Nastup uživo, Software, URL

Besplatne prijave

7. april - 30. jun 2017.

 

Konkurs za 21. Međunarodni video festival VIDEOMEDEJA je završen. Otvoren konkurs za prijave za 22. Međunarodni video festival VIDEOMEDEJA možete očekivati u aprilu 2018.