Prijava za video/film

Besplatne prijave

7. april - 30. jun 2017.

 

Prijave su postavljene na sajtu i umetnici mogu lako da pošalju svoje umetničke radove direktno preko internet formulara:

Prijava za video

ROK ZA PRIJAVE: 30. jun 2017.
Umetnici mogu da pošalju svoje prijave za video radove i preko platforme Click For Festivals