Dave Lojek

Do Kwan Tae,3 min, Austria, 2014

Dave Lojek je nagrađivani režiser i producent koji voli kratke filmove. Rođen je u istočnom Berlinu 1975. Dave je studirao Engleski jezik i kulturu na Humboldt-University gde je i magistrirao. Kao nezavisni režiser i organizator godišnjih filmskih radionica (KinoKabarets), predaje kratak film i kreativno pisanje.

Svetski šampion u borilačkim veštinama Nevena Lukić odbija agresivne napadače svojim opuštenim ponašanjem i osmehom. Ona pokazuje mentalni okvir DO (put), koristi ruke za odbranu (KWAN) i nikad ne udara samo jednog protivnika (TAE). Ova parodija od Kino Drame bila je u Inzbruku i meta su joj akcioni filmovi.

Do Kwan Tae