Maxime Billon, Dave Lojek

Kabaret freeze, 3 min, Germany, 2013

Maxime Billon je steadicam operater. Pravi kratke filmove i reklame.

Režiser i producent Dave Lojek rođen je u istočnom Berlinu 1975. Studirao engleski jezik i kulturu na Humboldt-University. Kao nezavisni režiser i organizator-kritičar godišnjih filmskih radionica (KinoKabarets) predaje kratkometražni film i kreativno pisanje. Radovi su mu objavljivani u svim medijima. Većina njegovih filmova (više od 120) emitovani su na TV i internetu. Dobio je 120 filmskih nagrada i računa na publiku od milion ljudi.

Vreme staje oko kreativnih ljudi iz Hamburgerkino-a. Možemo da pogledamo njihova lica i da osmotrimo situaciju. Najveća otvorena filmska radionica u Evropi okuplja talente i umetnike iz svih oblasti.

Kabaret freeze