Instrukcije za instalaciju aplikacije za Android mobilne telefone:

Preuzmi aplikaciju klikom na DOWNLOAD APP, potvrdi da veruješ izvoru i pokreni aplikaciju.

App installation instructions for Android mobile phones:

Download app clicking on  DOWNLOAD APP, confirm you trust the source and run application.