Faith Holland

Faith Holland rođena je u Njujorku 1985. Diplomirala je studije medija na Vassar College-u u proleće 2007. godine. Posle toga je stažirala kod Jane Clark Chermayeff & Associates i White Columns. Trenutno pohađa postdiplomsku nastavu na katedri za fotografiju, video, i srodne medije pri školi za vizuelne umetnosti.
http://www.faithholland.om