Richard Vickers

Richard Vickers je docent na Univerzitetu Lincoln, Katedra za medije. Zainteresovao se za mogućnosti interaktivnih multimedija još 1994. godine i stekao praksu u toj oblasti kao multimedijski producent, radeći na raznolikom spektru projekata iz interaktivnih medija i interneta za komercijalne klijente i umetničke organizacije, da bi potom prešao na pedagoški rad.