US

The Diver

Damon Mohl The Diver, 13:40, Color, Stereo, US, 2013 Neobični život plastičnog gnjurca.

Continue reading

Pereselenije, Movement IV

Yana Sakellion Pereselenije, Movement IV, 04:50, Color, Stereo, US, 2013 Pereselenije je komad za klarinet, klavir i pokretnu sliku. Ova animacija, zasnovana na umetnikovom sopstveniom iskustvu, bavi se čekanjem i trenutkom ispred vas, u toku procesa emigracije.

Continue reading

Terminal Island

Xiaowen Zhu Terminal Island, 10:50, Color, Stereo, US, 2013 Terminal Island odslikava vizuelno i psihološko putovanje unutar firme za reciklažu, gde se svet materijala završava i ponovo započinje.

Continue reading

Video Anamorphosis Series

Robert Arnold Video Anamorphosis Series, US, 2013 Serija ispitivanja anamorfnih iskrivljenja primenjenih na pokretni video.

Continue reading

Echolalia

Robert Arnold Echolalia, 02:40, Color, Stereo, US, 2003 Eholalija je besmisleno ponavljanje reči ili izraza kod nekih formi demencije i afazije. Pred rat u Iraku, neke reči su ponavljane do u beskonačnost, čak je i opozicija to radila, sve do momenta dok ove isprazne retoričke fraze nisu pomešali sa konkretnim činjenicama.

Continue reading

Travelogue

Robert Arnold Travelogue, 15:00, US, 1991 Travelogue is a pop-mythological and auto-biographical road movie, made entirely out of postcards.

Continue reading

Follow

Subscribe to newsletter

Archives