10. Međunarodni video festival VIDEOMEDEJA

15 – 17. decembar 2006.

Muzej Vojvodine, Novi Sad

PRODUKCIJA
Udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA
DIREKTORKA FESTIVALA
Ivana Sremčević
SELEKCIONA KOMISIJA
Dragan Živančević, Aleksandar Davić, Ivana Sremčević
KATALOG, WEB
Nenad Kesić
TEHNIČKI DIREKTOR
Nenad Ilić
VIZUELNI IDENTITET
Kitchen&GoodWolf
PREVOD
Zoe Pavlović

10.sponzori