11. Međunarodni video festival VIDEOMEDEJA

14 – 16. decembar 2007.

Muzej Vojvodine, Novi Sad

PRODUKCIJA
Udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA
DIREKTORKA FESTIVALA
Ivana Sremčević
UMETNIČKI SAVET
Dragan Živančević, Aleksandar Davić, Ivana Sremčević
KATALOG, WEB
Nenad Kesić
TEHNIČKI DIREKTOR
Miloš Romić
DIZAJN, PRELOM
Kitchen&GoodWolf
PREVOD
Dragan Božanić, Marina Ileš

11.sponzori