12. Međunarodni video festival VIDEOMEDEJA

12 – 14. decembar 2008.

Studio M, RTV Vojvodina, Novi Sad

PRODUKCIJA
Udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA
DIREKTORKA FESTIVALA
Ivana Sremčević
UMETNIČKI SAVET
Dragan Živančević, Aleksandar Davić, Ivana Sremčević
PRODUKCIJA PROGRAMA I WEB
Nenad Kesić
TEHNIČKI DIREKTOR
Nenad Ilić
VIDEO I FOTO DOKUMENTACIJA
Željko Mandić
ORGANIZACIJA I LOGISTIKA
Borka Stojić, Isidora Todorović
EDITOR KATALOGA
Nenad Kesić
DIZAJN, PRELOM
Studio Peter Gregson
PREVOD
Nikolina Knežević, Nenad Kesić
LEKTURA I KOREKTURA (Srpski)
Silvija Čamber

12.sponzori