13. Međunarodni video festival VIDEOMEDEJA

11 – 13. decembar 2009.

Muzej Savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad

PRODUKCIJA
Udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA
DIREKTORKA FESTIVALA
Ivana Sremčević
UMETNIČKI SAVET
Dragan Živančević, Aleksandar Davić, Ivana Sremčević
PRODUKCIJA PROGRAMA I WEB
Nenad Kesić
TEHNIČKI DIREKTOR
Nenad Ilić
VIDEO I FOTO DOKUMENTACIJA
Željko Mandić
ORGANIZACIJA
Isidora Todorović
EDITOR KATALOGA
Nenad Kesić
DIZAJN I PRELOM
Nenad Ilić, Blanka Pavlović
PREVOD
Zoe Pavleski, Nenad Kesić

13.sponzori