Niina Suominen

04:20, Color, Stereo, FI, 2010
Niina Suominen: Kutsun itseäni terveeksi
Eksperimentalni rad koji, manupulisanjem filmskih materijala, uključuje poeziju, muziku i sliku.

Share this:
Close Menu