Masa

Anssi Kasitonni

Masa, 10:45, Color, Stereo, FI, 2009

Pohvala

Jedno zamorče se koristi svim sredstvima kako bi pobeglo iz kaveza. Na kraju, uspeva barem u nečemu.

Archives