Guillaume Gaudart, Céline Larrère

12:08, Color, Stereo, FR, 2008
Céline Larrère, Guillaume Gaudart: RURBANISME
Razigrana koreografska transpozicija gradskog ponašanja, u prirodi.

Share this:
Close Menu