Gerard Freixes Ribera

03:30, BW, Stereo, ES, 2010
Gerard Freixes Ribera: The Homogenics
Standardizacija je uniformisanje svega, aporodična serija The Homogenics je dobar primer za to.

Share this:
Close Menu