Stevan Novaković

04:50, Color, Mute, RS, 2011
Fotografije premera grada korišćene u ovom filmu beleže, sa ironičnim osvrtom na najpopularniji medij javnog informisanja, program uličnih grafita, koji se u urbo zoni često formiraju kao reakcija na aktuelne događaje. Bez namere da da dokumentarnu sliku, ovaj zapis je ipak samo alternativni komentar stanja haotične realnosti i kompleksne krize društva koje ima paradoksalne aspiracije.

Share this:
Javno osvetljenje