Rhythm

Jelena Masnikosić

02:15, Color, Stereo, RS, 2011
Video je nastao od niza fotografija radjenih u mraku sa svetlosnim akcentima , gde se od apstrakcije prelazi ka figuraciji kroz efekte treperenja i nestajanja lika. Sve je praćeno zvukom prolaska voza kroz tunel praćenim delovima ispunjenim tišinom.