15. Međunarodni video festival VIDEOMEDEJA

16 – 18. decembar 2011.

Studio M, RTV Vojvodina, Novi Sad

PRODUKCIJA
Udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA
DIREKTORKA FESTIVALA
Ivana Sremčević
UMETNIČKI SAVET
Dragan Živančević, Aleksandar Davić, Ivana Sremčević
PRODUKCIJA PROGRAMA I SOFTVER
nk
TEHNIČKI DIREKTOR
Nenad Ilić
VIDEO I FOTO DOKUMENTACIJA
Željko Mandić
ORGANIZACIJA
Borka Stojić
PR
Nemanja Vukčević
UREDNIK KATALOGA
nk
DIZAJN I PRELOM
Goran Despotovski
PREVOD
Zoe Pavleski, nk

15.sponzori