Faith Holland

Artist’s Statement, Color, Stereo, 02:40,US, 2011

Pohvala

Član žirija Čed Pakuševskij pohvaljuje rad Faith Holland “Artistic’s Statement” zbog subverzivnog potencijala rada unutar konteksta video festivala.

“Artist’s Statement” je komentar na ispraznost jezika kojim se često (mada ne uvek) opisuje umetnost. Iako je ovaj video daleko od tačke gledišta umetnika, problem da se verbalno opiše vizuelni rad proširuje se na kustose, kritičare i ostale.

Artist’s Statement