Prezentacije 2011

15. VIDEOMEDEJA Posebni programi


, AVIFest, Podgorica , , 2011, ME

, πнеум@tttиk трио, , 2011, RS

, Monkey Spa, , 2011, RS

, Motionaries, , 2011, RS

, Eksperimentatori i njihova djeca, , 2011, HR