16. Međunarodni video festival VIDEOMEDEJA

14 - 16. decembar 2012.

Studio M, RTV Vojvodina, Novi Sad

PRODUKCIJA
Udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA
DIREKTORKA FESTIVALA
Ivana Sremčević Matijević
UMETNIČKI SAVET
Dragan Živančević, Ivana Sremčević Matijević
WEB KATALOG
nk
TEHNIČKI DIREKTOR
Nenad Ilić
VIDEO I FOTO DOKUMENTACIJA
Željko Mandić
ORGANIZACIJA
Borka Stojić, Saša Matijević
PR
Jasmina Bošković
KATALOG PRIPREMIO
nk
DIZAJN
fullscream.com
PRELOM I PRIPREMA
Goran Despotovski
PREVOD
Zoe Pavleski, nk

16.sponzori