Žarko Aleksić, Jelena Micić

Waiting, 10:35, Color, Stereo, Serbia, 2012
Nakon mnogo pokušaja i napora da se sprovede projekat, kustosi odlučuju da je najbolji način za ostvarivanje toga sedenje i čekanje.

Share this: