Internacionalni žiri 16. Međunarodnog video festivala Videomedeja 2012. koji su činili  Manuel Saiz iz Španije, Harald Hund iz Austrije i Aleksandar Davić iz Srbije, dodelili su  sledeće nagrade:

 

 

Nagrada Sfinga za najbolji video:

Neil Beloufa, Sans-titre, 14:57, Color, Stereo, Netherlands, 2010

Rad rekonstruiše memoriju sa nekoliko veoma sugestivnih elemenata. To je kompleksan eksperiment u slaganju višestrukih slojeva reprezentacije.

 

 

 Bogdanka Poznanovic Nagrada za najbolju medijsku instalaciju, nastup uživo, Software, URL:

Goran Škofić, Fronta, Video installation, Croatia, 2012

Članovi žirija su skrenuli pažnju pažnju na korišćenje nekoliko elemenata sa maksimalnom efikasnošću u evociranju društvenih i prostornih odnosa, kao i struktura reda.

 

 

Pohvala:

Alexei Dmitriev, Hermeneutics, 03:15, BW, Stereo, Russian Federation, 2012

Pročišćen komad filmske mašinerije sa dobrim tajmingom u kome su rat i festival redukovani do njihovog najmanjeg zajedničkog sadržatelja – tehnologije.

 

 

Pohvala:

Reetta Neittaanmaki, Lilliput, Media installation, Sound design by Jari Suominen, Finland, 2011

Članovi žirija su posebno impresionirani načinom na koji rad kombinuje dva posebna odnosa. Najpre odnos gledaoca prema instalaciji kao objektu, a zatim i gledaoca sa crtanim karakterom unutar realnosti koju rad uspostavlja.

Share this:
Close Menu