Jacques Perconte

Video installation, France, 2012
Duž obala Normandije, na tragu impresionističkih slikara, nešto se dešava s pejzažom: boje se sudaraju s ekranom…

Impressions