Wish You Were Here

Maura Jasper

Video installation, United States, 2012
Razglednice znamenitosti mesta Muncie u Indijani, od 1910. do 1930. ukomponovane su sa istim tim znamenitostima danas, ako postoje. ‘Wish You Were Here’ osvrće se na kulturne i ekonomske promene u Muncie tokom poslednjih 80 godina. Ovo je odlomak koji prikazuje 6 lokacija iz ovog tekućeg projekta.