Johannes Gierlinger

01:00, Color, Dolby SR, Austria, 2012
Napravljen od nađenog snimljenog materijala na 16 mm, Broken Time sledi tradiciju ručno rađenog filma i ređanja slojeva filma i materijala. To je kinematografski postupak kolaža, ređanje slikovnih elemenata da bi se stvorila kinematografska celina.

Broken time