07:27, Color, Stereo, Cyprus, 2012
Sa nasumično izabranim snimcima napravljenim u blizini umetnikovog prebivališta tokom tri godine, preko kojih su naslovi svetskih vesti, onako kako su se pojavljivale na dan snimanja, Dancing Landscapes, termin pozajmljen iz kompleksne analize sistema, izražava poetiku običnog života.

Dancing Landscapes