Robert Dohrmann

04:22, Color, Stereo, United States, 2012
Izabrani bačeni klipovi, kao što su brojači, lideri, ogrebotine, opekotine, čestice prašine i nasumične slike stvorene tokom vremena. Skupljeni su od odbačenih američkih obrazovnih i industrijskih filmova te ponovo sastavljeni u četiri minuta šarene, sjajne apstrakcije. Pretrpan ubačenim tekstovima i nadsinhronizacijama, ova ne-narativna papazjanija stvorena je da dočara čisto senzorno iskustvo, za svakog gledaoca sasvim lično.

Garbage Glitter, Pt. 2