Alexei Dmitriev

Hermeneutics, 03:15, BW, Stereo, Russian Federation, 2012

Pohvala

Pročišćen komad filmske mašinerije sa dobrim tajmingom u kome su rat i festival redukovani do njihovog najmanjeg zajedničkog sadržatelja – tehnologije.
Ratni film.

Share this: