Goran Radovanović

06:46, Color, Stereo, Belgium, 2012
Gradski pejzaži društava u tranziciji živopisni su puni života, delom i zbog njihovog brzog razvitka, a i zato što nemaju ustanovljene institucije koje bi trebalo da rukovode ovim transformacijama. Ove nove prakse transformacije grada imaju za posledicu ono što bi se moglo nazvati nadrealističko iskustvo svakodnevnog života; postavljaju se mnoga pitanja, od elementarne učtivosti do bezbednosti i zaštite privatne svojine. Project Heterotopia teži da ilustruje taj odnos između gradova i njihovih stanovnika. Kako se ovaj odnos neprekidno menja i ponovo uspostavlja na očigled nama, većina nas, prezauzeta dnevnim obavezama, nema sposobnost da primeti ove sitne promene.

Heterotopia