Luis Soldevilla

03:03, Color, Stereo, Netherlands, 2011
Na apstraktan način ovaj video istražuje pokret koji stvaraju mašine koje „odvoze“ ljude i kako ta mašina u isto vreme transportuje neophopnu energiju da bi se sačuvao vitalni protok kroz grad. Pomoću kombinovanja unutrašnjeg pokreta uređaja (merdevina, vozova, liftova) sa spoljašnjim pokretom (pokreti kamere) ove ideje pokreta, enegije i transporta dobijaju drugo značenje, stvarajući nešto kao nesvesticu i ideju bez smisla ili smera.

Machinery – Video 1