Lea Vidaković

07:31, Color, Stereo, Belgium, 2012
Sinhronizovana stop motion animacija u kojoj se tri sestre suočavaju sa činjenicom da im nedostaje jedna sestra – četvrta sestra. Priče su rasute na nekoliko ekrana, gde naracija ne prati linearnu strukturu nego je prikazana kroz niz snimaka u krupnom planu koji idu napred-nazad po ekranima. Autorka naglašava važnost činjenice da ‘minijatura stvara utisak zarobljenog vremena’.

Sisters