Philipp Artus

03:00, Color, Stereo, Germany, 2012
Puž pronađe točak i prolazi kroz kulturnu evoluciju da bi se konačno vratio na svoje poreklo. Osnovna ideja ovog rada inspirisana je procesom eksponencijalnog ubrzanja, što može da se primeti na raznim nivoima. Oruđe ljudskih bića napreduje relativno sporo u toku kamenog doba dok ne nastupi nagli kulturni razvoj tokom holocena. Danas, slični proces ubrzanaj stvara se razmenom informacija preko interneta.

Snail Trail