Transfiguração: Um Tríptico Telemático

Roderick Steel

Transfiguration: A Telematic Triptych , 03:00, Color, Stereo, Brazil, 2012
Triptih telematske intervencije u katedrali u Brazilu. Dokumentarne i pozorišne dokumentacije zamagljuju granice izmežu stvarnih i virtuelnih svetova u fluidnim kadrovima unutar kadrova. Putujući pogled mobilnog telefona pokazuje katedralu-telo unutar drugog tela, u zajedništvu sa komunikacijom preko mobilnog telefona.