Vasko u Karavukovu

Marija Aranđelović

Vasko in Karavukovo, 02:12, Color, Stereo, Serbia, 2011
Zatekla sam se u Karavukovu, malom selu u Bačkoj… sa svojim fotoaparatom i knjigom poezije Vaska Pope.