Sol Rezza, Daniel Iván

A Greater Purpose, 04:29, Color, Stereo, MX, AR, 2012

Jednom zaintrigiran mnoštvom gledišta: Nema spasa. Nema suženog značenja. Smrt služi nekoj višoj svrsi.

A Greater Purpose