Student treće godine Umjetničke akademije u Splitu na odsjeku za film i video. Izlagao na više domaćih i inozemnih festivala i izložbi. Aktivno se bavi režijom, montažom, obradom slike i zvuka, audio/video instalacijama. U svojim radovima istražuje estetiku suodnosa slike i zvuka.

http://vimeo.com/roggi

Share this: