Marcia Beatriz je studirala na Academy of Fine Arts u São Paulu, gde sad živi i radi. Njeni video radovi pokazuju originalnu viziju svakodnevnog života, portretišući pažljivo konstruisanu personu koju glumi sama umetnica. Ova centralna ličnost, Jaque Jolene, priprema i vodi evoluciju scenarija. Ona je umetnički direktor, radi kostime, dekupaž i bira lokacije.

http://www.marciabeatrizgranero.com/