Miroslav Jović

FAUNTOM, 05:00, Color, Stereo, RS, 2011
Transformacija jednog čoveka, od dostojnog građanina ka serijskom ubici (životinja)…

Share this: