Stuart Pound

Grandmother is a Crab, 02:02, BW, Stereo, GB, 2012
Grandmother is a Crab pozajmljuje materijal od digitalnog videa napravljenog pre petnaest godina koji je koristio snimke iz televizijske reklame za putovanja. Nasnimljeni glas i titlovi jesu pesma koja ponovo posećuje čarobni svet deteta na plaži.

Grandmother is a Crab